vineri, 9 martie 2012

Initieri in ReiKi traditional

Iniţierea în ReiKi tradiţional sau Usui Shiki ReiKi Ryoho este un dar de la Dumnezeu, un drum înspre vindecarea proprie şi vindecarea altora, dar şi o cale de a-ţi accelera dezvoltarea spirituală.
ReiKi se manifestă prin Lumină, Luminare şi Vindecare!

Iniţierea în ReiKi tradiţional se poate face în orice zi,
prin programare între orele 11.00 – 18.00.
Se asigură suport teoretic în format electronic sau tipărit.
Înscrieri: telefon 0735 101 244 sau e-mail reiki.3d@gmail.com

Acordajele sunt proceduri energetice specifice, şi nu numai, prin care Maestrul acordează deja iniţiatul la Energia Universală (Ki) după care acesta poate accesa şi lucra singur cu ReiKi.
Iniţierile sunt proceduri complexe care includ acordajele, dar nu se limitează numai la acestea. Iniţierea este un act amplu prin care "aspirantul" trece printr-un proces complex de transformare spirituală şi deschidere, simbolizată din vechime, în multe culturi, prin "renaşterea spirituală" sau “trezire”.
Pentru iniţieri sau acordaje (Iniţiere/grad I, grad II, grad IIIa), fiecare plăteşte cât crede că merită a plăti : valoarea minimă este de 1 leu/grad!
ReiKi tradiţional:Gradul de maestru (IIIb) costă: 180 lei
Plata se va face în cont bancar sau prin e-mandat
* * * * * * *

Cine poate fi iniţiat?
- Oricine doreşte, indiferent de sex, religie sau vârstă, chiar dacă nu crede în efectele ReiKi.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un viitor iniţiat?
- Seriozitate, perseverenţă şi dorinţă sinceră de a practica acest minunat sistem ReiKi. Este foarte important ca un potenţial iniţiat să-şi pună sufletul şi mintea în armonie pentru a fi convins de câteva aspecte:
- să dorească din toata inima să fie Iniţiat în ReiKi.
- să dorească să urmeze această cale.
- să îşi dorească şi să fie convins că a găsit Maestrul de la care doreşte Iniţierea.
- Răbdare, seriozitate, dorinţă şi perseverenţă necesară desăvârşirii prin practicarea ulterioară a sistemului pentru sine şi pentru alţii.

Este acceptată orice persoană la iniţiere? Poate oricine să devină un practicant ReiKi cu rezultate foarte bune, sau trebuie sa aibă calităţi native în acest sens?
- Absolut oricine are răbdarea, dorinţa şi perseverenţa necesară, chiar dacă nu crede în efectele ReiKi. Bineînţeles ca nu este neimportant dacă o persoană are calităţi sau capacităţi native sau înclinaţii spre aceasta zonă. La fel ca în orice cunoaştere, fie ea esoterica sau nu, calităţile (capacităţile native) îşi au importanţa lor.
- Se face o selecţie a viitorilor iniţiaţi si nu se face iniţierea pentru oricine este dispus sa achite o taxă. Taxa nu reprezintă un scop în sine. Chiar şi sistemele în care un aspirant poate fi iniţiat sau numărul de grade nu este dependent de ce taxă vrea să plătească acesta. Selecţia se face prin măsurători radiestezice, în timpul convorbirii telefonice sau pe baza unei fotografii ce se trimite pe mail.

Pregătirea în ReiKi are trei părţi distincte:
1.   Iniţierile şi Acordajele, fără de care această tehnică nu funcţionează. Acordajele sunt proceduri energetice, şi nu numai, prin care Maestrul "acordează" studentul la Energia Universală ReiKi pentru ca acesta să o poată accesa şi să o transmită mai departe, spre propriul corp (fizic şi energetic) sau spre alte persoane, animale, plante, obiecte etc.
2.   Partea teoretică care se predă în cadrul cursurilor sau se poate asimila prin studiu individual.
3.   Activitatea ulterioară pe care o va desfăşura iniţiatul, la început putând fi consultat Maestrul pentru a găsi metodele de tratament.
Dintre cele 3 părţi, cele esenţiale şi cele mai importante sunt părţile 1 şi 3. După acordaje evoluţia iniţiantului este individuală, Maestrul putând doar să îl îndrume şi să-l sfătuiască.
Ca orice evoluţie spirituală autentică, ea este întodeauna individuală.
La gradul I, după Iniţiere şi însuşirea cunoştintelor de bază teoretice, urmează o perioadă (tradiţională) de purificare şi autovindecare de 21 de zile. După această perioadă urmează perioada de stagiu propriu-zis în care iniţiatul lucrează exerciţii practice cu Energia ReiKi (tratamente, autotratamente, exerciţii de relaxare etc.). Perioada de stagiu durează de la caz la caz, între 2 şi 12 luni. Şi cei care au calităţi şi trec direct la grade superioare trebuie să treacă acea perioadă de 21 de zile de autotrament
* * * * * * *
În cele mai multe cunoaşteri spirituale sau esoterice, din cele mai vechi timpuri, nivelele erau 3, începând cu ucenicul şi terminând cu cel de Maestru, plus ultimul nivel, de Maestru Profesor (Master Teacher, Venerabil Maestru etc.) cel care avea dreptul să oficieze Ritualurile de Iniţiere, atins doar de cei ce aveau să demonstreze atingerea nivelului spiritual necesar Oficierilor Iniţiatice.
În vest, ca şi la noi, se cunosc în mod tradiţional patru nivele ReiKi şi anume:
Gradul 1 - în care se primesc 4 acordaje (Iniţieri) distincte, se focalizează pe învăţarea noţiunilor de istorie a sistemului ReiKi, noţiuni de auto-vindecare şi purificare, aplicarea principiilor ReiKi în viaţa de zi cu zi, auto-echilibrarea, armonizarea cu cei din jur, cu natura şi cu universul, învăţarea poziţiilor de mâini pentru autotratment şi pentru tratamentul altor persoane, efectuarea unor exerciţii energetice, dezvoltarea abilităţilor şi sensibilităţii la energie, pregătirea pentru trecerea la următorul nivel.
Gradul 2 - în care se primesc 1 sau 2 acordaje (Iniţieri), este concentrat pe învăţarea a trei simboluri sacre, tehnici şi modalităţi de activare şi utilizare a acestora, pe tratamentul mental-emoţional şi distal, dezvoltarea canalului energetic, utilizarea celor 3 simboluri sacre în tehnicile învăţate la nivelul I, învăţarea unor tehnici noi specifice nivelului 2, învăţarea unor noi exerciţii energetice, dezvoltarea abilităţilor şi sensibilităţii energetice, modalităţi de evoluţie spirituală, pregătirea pentru trecerea la un nivel superior.
Gradul 3 (3a) - în care se primeşte un acordaj complex (o Iniţiere complexă), nivelul de Maestru Practicant - este axat pe învăţarea simbolului de Maestru, a învăţăturilor specifice Maestrului, a tehnicilor avansate de evoluţie spirituală, utilizarea avansată a energiei, noi metode şi tehnici de tratamente.
Gradul 4 (3b) - în care se primeşte un acordaj complex (o Iniţiere complexă), Nivelul de Maestru Profesor (Teacher) - este axat pe primirea învăţăturilor Sacre şi Secrete (Învăţăturile Misterioase, Misterele Divine) şi învăţarea procedurilor de Acordaje sau a de Iniţiere.